Školní jídelna

Přihlašování ke stravování

Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci, kteří navštěvují základní nebo mateřskou školu. Odhlašovat obědy je možno pouze v aplikaci strava.cz nejpozději do 7:30 hodin příslušného dne. 

V případě nemoci není možno odebírat dotované obědy, pouze první den nepřítomnosti lze oběd odebrat do jídlonosiče.

Nově se vše provádí prostřednictvím aplikace www.strava.cz ( číslo jídelny 11518) .Při platbě nutno zadat VS, který byl na ww.strava.cz přidělen každému po odevzdání přihlášky
Nový strávník nemá nárok na stravu, dokud neodevzdá vyplněnou přihlášku do školní jídelny. Aktuální stav konta naleznete po přihlášení v aplikaci ve vašem profilu-záložka informace.
č.ú. 287122506/0300
tel: 605485379
email: jidelnacitov@seznam.cz

Školní jídelna ZŠ a MŠ Cítov, nově nabízí odběr obědů pro cizí strávníky. Cena oběda činí 75,- Kč. Obědy se vydávají v časovém rozpětí 11,00-11,20 hodin, do vlastních přinesených nádob.
Více informací na tel. 604 266 277, nebo přímo v budově školy u pí Prepslové.

 

Cena stravného MŠ

Svačina 12,- Kč
Svačina a oběd 38,- Kč
Svačina, oběd a svačina 47,- Kč
Pokud dítě dosáhne v daném školním roce věku 7 let, musí být zařazeno podle vyhlášky MŠMT do vyšší věkové kategorie a ceny jsou takto:
Svačina 13,- Kč
Svačina a oběd 42,- Kč
Svačina, oběd a svačina 52,- Kč

Pokud rodiče potřebují odhlásit mimořádně odpolední svačinu, je to také nutné nahlásit příslušný den do 7:30 hodin, jinak svačina propadá. Dle předpisů se svačina nesmí připravovat předem.

Cena stravného ZŠ

Strávníci ve věku od 7-10 let 35,- Kč
Strávníci ve věku od 11-14 let 37,- Kč

Věk se počítá ten, který žák ve školním roce dosáhne. Školní rok je počítán od 1. 9. do 31. 8. daného roku.

 

Školní jídelna

  • + 420 605 485 379

Platba

  • Obědy se platí hotově ve školní jídelně nebo na účet číslo 287122506/0300 vždy do 20. příslušného měsíce.
  • Při platbě na účet je nutno uvést přidělený VS.

Stravné se platí každý měsíc zálohově na daný měsíc dopředu. V případě nemoci se zaplacené, nevybrané a odhlášené obědy vyúčtovávají v dalším měsíci a platí se o to menší záloha na další měsíc. Nebude-li platba uhrazena ani v příštím měsíci, bude dítě ze stravování vyřazeno.


Platby v hotovosti

Úterý: 7.00 h – 15.00 h
Středa: 8.00 h – 16.00 h
Čtvrtek: 7.00 h – 13.00 h