Školní družina

Tým ŠD

 

Marie Ludvíková - vychovatelka ŠD
Tel.: 737 578 965
E-mail: skolalud@seznam.cz

Lenka Hrdá -  asistent pedagoga ŠD

Platba za školní družinu

  • Měsíční poplatek je 170,- Kč na žáka.
  • Placení bude probíhat ve 2 splátkách na účet číslo: 287122506/0300
  • Na účtu uveďte: JMÉNO ŽÁKA A ÚČEL PLATBY (DRUŽINA)

Fotogalerie

images Archiv fotografií