Školní družina

Platba za školní družinu

  • Měsíční poplatek je 170,- Kč na žáka.
  • Placení bude probíhat ve 2 splátkách na účet číslo: 287122506/0300
  • Na účtu uveďte: JMÉNO ŽÁKA A ÚČEL PLATBY (DRUŽINA)